Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2020 roku


I 13 stycznia
II 7 lutego
III 6 marca
IV 14 i 29 kwietnia
V 14 i 28 maja
VI 12 i 26 czerwca
VII 14 i 29 lipca
VIII 13 i 28 sierpnia
IX 14 i 29 września
X 14 i 29 października
XI 9 listopada
XII 8 grudnia
I 2021 12 stycznia

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
6 marca i 29 września


Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.


POWRÓT